Polaganje za majstorska zvanja 2022.

Dana 02.07.2022. u osnovnoj školi „Ivo Andrić“ na zagrebačkom Sopotu, a u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza održano je polaganje za majstorska zvanja crne pojaseve od 1. do 7. DANA. Polaganje se održavalo pred komisijom od pet članova: Anđelko Vučenik 8.DAN, Antun Maras 7.DAN, Viktor Romančuk 7.DAN, Juraj Kralj 6.DAN, Mladen Uskok 6.DAN, te demonstrator Davor Prđun 7.DAN.


Ispitu je pristupilo 99 polaznika, od kojih je njih 97 položilo za viša zvanja. Za 1. POOM ( dječji crni pojas u kojem kandidati polažu sve osim lomljenja tvrdih predmeta) pristupilo je 55 kandidata. Za 1.DAN pristupio je 21 kandidat, za 2. POOM 4 kandidata, za 2. DAN 9 kandidata, 3. DAN 5 kandidata, za 4., 5., i 6.DAN po jedan kandidat i za 7. DAN 2 kandidata. Taekwondo klub „Osijek“ imao je jednog člana na tom polaganju. Trener Damir Zahirović je izašao na polaganje za 7.DAN i uspješno je položio ispit za više taekwondo zvanje.

Davor Prđun, Damir Zahirović & Anđelko Vučenik