Polaganje za Poom i Dan zvanja

Dana 25.01.2020 u dvorani O.Š. Ivo Andrić na Sopotu održan je seminar za trenere,voditelje i ispitivače u taekwondo sportu. Na seminaru je bilo prisutno oko 150 trenera iz cijele Hrvatske. Na seminaru je i taekwondo klub Osijek imao prisutno svoja dva trenera. Za voditelja svoju licencu je odradio i dobio Miroslav Pavlinić, a za trenera i ispitivača Damir Zahirović.

Dana 26.01.2020. u dvorani O.Š. Ivo Andrić na Sopotu u Zagrebu održano je polaganje za majstorske pojaseve u taekwondou od 1. do 4. DAN-a. Polaganju je pristupilo ukupno 163 kandidata, od kojih nije zadovoljilo znanjem njih 36. Za 1.poom pristupilo je 97 kandidata od kojih je palo 25, za 2.poom 14 kandidata od kojih je palo 2, za 3.poom pristupio je jedan kandidat i položio je, te 20 za 1.dan od kojih je 7 palo na ispitu, za 2.dan 20 kandidata od kojih je 2 palo na ispitu, za 3.dan 9 kandidata i svi su položili i  za 4.dan 2 kandidata i svi su položili.

Taekwondo klub Osijek može se pohvaliti sa tri nova zvanja i to Petra Grgić 1.POOM, Ana Pešikan i Domink Lovaković 1.DAN. Naime, poom je izraz za nositelja crnog pojasa koji polaže prije 15.god života, pa se u taekwondo žargonu kaže dječji crni pojas. Razlika od DAN zvanja ne postoji, osim što pri polaganju zbog anatomije i fiziologije dječjeg organizma, poom polagaći su pošteđeni lomljenja dasaka pri zadanim tehnikama.
Polaganje se odvijalo pod budnim okom  komisije u sastavu Anđelko Vučenik 8.DAN, Tomislav Horvat 8.DAN, Anton Maras 8.DAN, Juraj  Kralj 7.DAN. i Davor Prđun 6.DAN.

Članovi TKD “Osijeka“ s ispitivačima –  s lijeva Anđelko Vučenik, Tomislav Horvat, Petra Grgić, Davor Prđun, Dominik Lovaković, Anton Maras, Ana Pešikan i Juraj Kralj.