Polaganje za učenička zvanja 20. i 27.06.2022

Dana 20. i 27.06.2022. u dvorani „F“ dvorane „Gradski vrt“ održano je polaganje za učeničke pojaseve pred komisijom Damir Zahirović 6. Dan, Laura Zahirović 4.Dan. Polaganje se održalo u dvije grupe. 20.06. pristupili su ispitu članovi stariji od 12 godina, a 27.06 članovi mlađi od 12 godina. Ispitu je pristupilo sveukupno 30 članova kluba, od kojih je 28 uspješno položilo za viša zvanja.


Za viši bijeli (9.kup) položili su : Andrija Josipović, Miroslav Jelkić, Sebastijan Skočibušić i
Domagoj Gužvanj
Za žuti (8.kup) položili su: Korina Čunović, Jan Popović i Rene Zuršćak
Za viši žuti (7.kup) položili su : Lorena Mioč, Nino Jurić, Luna Katarina Pintar i Rene
Zuršćak
Za zeleni (6.kup) položile su: Lana Čulo, Lara Mayer, Ena Anušić i Dorja Mitanović
Za viši zeleni (5.kup) položili su: Domagoj Ljevar, Mihael Vrabec, Leon Jošić, Klara
Degmečić, Andrija Uremović, Nina Vicković, Leona Stupar,
Maja Mulić, Paula Kovač, Emanuel i Matej Pavleković
Za plavi (4.kup) položila je: Dora Dragovan
Za viši plavi (3.kup) nije bilo kandidata
Za crveni (2.kup) nije bilo kandidata
Za viši crveni (1.kup) položila je: Nika Divjak i Borna Jerković

Čestitamo svim članovima na novim pojasevima.