Polaganje za učeničke pojaseve

Dana 19.12.2018. u dvorani „F“ dvorane „Gradski vrt“ održano je polaganje za učeničke pojaseve pred komisijom Damir Zahirović 6. Dan i Petra Grcić 1. Dan. Ispitu je pristupilo 15 članova kluba od kojih je svih 15 uspješno položilo za viša zvanja.

Za viši bijeli (9.kup) položio je: Mihael Vrabec

Za žuti (8.kup) položili su: Marta Polčić, Korina Tolić, Karla Tolić, Mihaela Berak i Marin Kolarić

Za viši žuti (7.kup) položila je: Marinela Fehir

Za zeleni (6.kup) položili su: Magdalena Bebeši, Lucija Damjanov, Petar Prpić i Andrej Kamilo Karač

Za viši zeleni (5.kup) nije bilo kandidata

Za plavi (4.kup) položio je: Matej Horvat

Za viši plavi (3.kup) položio je: Luka Damjanov

Za crveni (2.kup) položili su: Karla Marinović i Borna Čikojević

Za viši crveni (1.kup) nije bilo kandidata

Čestitamo svim članovima na novim pojasevima!