Polaganje za učeničke pojaseve

Dana 24.10.2018. u dvorani „F“ dvorane „Gradski vrt“ održano je polaganje za učeničke pojaseve pred komisijom Damir Zahirović 6. Dan i Petra Grcić 1. Dan. Ispitu je pristupilo 16 članova kluba od kojih je svih 16 uspješno položilo za viša zvanja.

Za viši bijeli (9.kup) položili su: Marta Polčić, Korina Tolić, Karla Tolić, Mihaela Berak i David Šotman.
Za žuti (8.kup) položili su: Klara Cvitković, Paula Cvitković, , Đorđe Šalajić, Predrag Šalajić i Robert Pavlinušić.
Za viši žuti (7.kup) položili su: Magdalena Bebeši i Andrej Kamilo Karač.
Za zeleni (6.kup) položio je: Ivan Micaj i Grgur Horvat .
Za viši zeleni (5.kup) položio je: Dominik Mađura.
Za plavi (4.kup) nije bilo kandidata.
Za viši plavi (3.kup) položila je: Ana Pešikan.
Za crveni (2.kup) nije bilo kandidata .
Za viši crveni (1.kup) nije bilo kandidata.

Čestitamo svim članovima na novim pojasevima.