Polaganje za više pojaseve

Dana 18.12.2019. u dvorani „F“ dvorane „Gradski vrt“ održano je polaganje za učeničke pojaseve pred komisijom Damir Zahirović 6. Dan  i Laura Zahirović 4. Dan. Ispitu je pristupilo 11 članova kluba, od kojih je svih 11 uspješno položilo za viša zvanja.

Za viši bijeli (9.kup) položili su : Šimon Matrić, Leonard Berecz, Ivan Primorac, Ana Balaž, Vanessa Bilandžić i Leona Lišnić

Za žuti (8.kup) položio je: Ivo Janković, Karlo Mokoš

Za viši žuti (7.kup) nije bilo kandidata

Za zeleni (6.kup) nije bilo kandidata

Za viši zeleni (5.kup) položili su: Marta Polčić, i Mihaela Berak

Za plavi (4.kup) položila je: Josip Primorac

Za viši plavi (3.kup) nije bilo kandidata

Za crveni (2.kup) nije bilo kandidata

Za viši crveni (1.kup) nije bilo kandidata

Čestitamo svim članovima na novim pojasevima.