Polaganje za više pojaseve

Dana 17.02.2022. u dvorani „F“ dvorane „Gradski vrt“ održano je polaganje za učeničke pojaseve pred komisijom Damir Zahirović 6. Dan, Ana Pešikan 1.Dan. Polaganje se održalo u tri grupe zbog situacije s covid-19 virusom. Ispitu je pristupilo 15 „starijih“ članova kluba, od kojih je svih 15 uspješno položilo za viša zvanja.

Za viši bijeli (9.kup) položili su : Lucija Pintar i Rene Zuršćak.

Za žuti (8.kup) položili su: Luna Katarina Pintar, Lana Čulo, Lara Mayer i Ena Anušić.

Za viši žuti (7.kup) položili su : Lana Čulo, Lara Mayer, Ena Anušić, Nina Vicković, Leona Stupar i Maja Mulić.

Za zeleni (6.kup) položile su: Nina Vicković, Leona Stupar, Maja Mulić i Paula Kovač.

Za viši zeleni (5.kup) položila je: Dora Dragovan.

Za plavi (4.kup) nije bilo kandidata.

Za viši plavi (3.kup) nije bilo kandidata.

Za crveni (2.kup) položili su: Nika Divjak, Mihaela Berak, Katarina Konjević i Borna Jerković

Za viši crveni (1.kup) položila je: Nika Divjak.

Čestitamo svim članovima na novim pojasevima.