Polaganje za više pojaseve

Dana 27.06.2019. u dvorani „F“ dvorane „Gradski vrt“ održano je polaganje za učeničke pojaseve pred komisijom Damir Zahirović 6. Dan i Petra Grcić 1. Dan. Ispitu je pristupilo 10 članova kluba, od kojih je svih 10 uspješno položilo za viša zvanja.


Za viši bijeli (9.kup) položili su : Ivo Janković, Korina Čunović i Borna Čunović
Za žuti (8.kup) položio je: Mihael Vrabec
Za viši žuti (7.kup) nije bilo kandidata
Za zeleni (6.kup) položili su: Marta Polčić, i Mihaela Berak
Za viši zeleni (5.kup) položili su: Sara Relatić, Josip Primorac i Petar Primorac
Za plavi (4.kup) položila je: Magdalena Bebeši
Za viši plavi (3.kup) nije bilo kandidata
Za crveni (2.kup) nije bilo kandidata
Za viši crveni (1.kup) položila je: Ana Pešikan

Čestitamo svim članovima na novim pojasevima.