POLAGANJE ZA MAJSTORSKA ZVANJA 2024.

Dana 27.01.2024. u osnovnoj školi „Draguitin Domjanić“ Gajnice, a u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza održano je polaganje za majstorska zvanja crne pojaseve od 1. do 6. DANA. Polaganje se održavalo pred komisijom od pet članova: Anđelko Vučenik 8.DAN, Antun Maras 7.DAN, Juraj Kralj 6.DAN, Mladen Uskok 7.DAN, Viktor Romančuk 6.DAN te demonstrator Davor Prđun 7.DAN.

Svaki ispit za DAN i POOM zvanje zastoji se od ispita taekwondo tehnike, formi ili obaveznih sastava, samoobrane, sportske borbe i za DAN zvanja lomljenja tvrdih predmeta tj. dasaka od 2,5cm debljine.

Ispitu je pristupilo 120 polaznika, od kojih je njih 113 položilo za viša zvanja. Za 1. POOM ( dječji crni pojas u kojem kandidati polažu sve osim lomljenja tvrdih predmeta) pristupilo je 71 kandidata. Za 1.DAN pristupio je 23 kandidata, za 2. POOM 4 kandidata, za 2. DAN 12 kandidata,  za 3 poom 1 kandidat 3. DAN 4 kandidata, za 4.DAN 2 kandidata, za 5. DAN 3 kandidata. Taekwondo klub „Osijek“ imao je jednu članicu na tom polaganju, za 1.DAN Doru Dragovan koja je uspješno položila ispit za majstorsko taekwondo zvanje.